วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

เผยเเพร่เมื่อ

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564นักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) โดยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ลงพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มอบถุงปันสุข จำนวน 85 ชุด เพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวสกลนครและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ถุงปันสุข จาก ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 200 ชุด และชุด PPE จำนวน 50 ชุด (อีก 115 ชุดจะลงพื้นมอบอีกครั้งหนึ่ง) โดยมีพี่น้องชาวสกลนคร รับมอบถุงปันสุข 3 หมู่บ้านประกอบด้วย อ่านเพิ่มเติม “วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข””

การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถอ่านประกาศและยื่นสมัครได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา   “ดาวน์โหลดที่นี่”

Link ส่งใบสมัคร   “คลิ๊กที่นี่”

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

Click to access -2564.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผลงานชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่อีอยู่ได้อย่างมีความสุข ประจำปี 2564

เผยเเพร่เมื่อ
ผลงานชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่อีอยู่ได้อย่างมีความสุข ประจำปี 2564
🎬🎬🎬
หัวข้อการประกวด ด้านการเรียน
ชื่อผลงาน “มอง”
ชื่อทีม : คิดสั้น
แนวคิด : ความสุขของแต่ละคนต่างกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หลายคนคงเจอกับอะไรหลายๆ อย่าง ทำให้เกิดความรู้สึกแบบ everything is so bad ถ้ามองแง่ดีของการเรียนออนไลน์อยู่บ้าน กลับกลายเป็นความสุขของบางคน เพียงเพราะได้ใช้วิกฤตนี้ทำอะไรหลายๆอย่างกับครอบครัว มีหลายคนมองข้าม แล้วมองหาแต่ข้อเสีย แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างก็มีข้อดีของมัน
สมาชิกทีม : 👇👇
1.นายนิติพงษ์ พรมน้อย
2.นายศุภกฤต ช่างสอน
3.นายเจษฎา เข็มใคร
4.นายปฏิยุทธ์ นามเดช
5.นางสาวศุภจันทร์ สายยาพัด
ที่ปรึกษา :นางสาวกนกพร นวลอึ่ง นักวิชาการศึกษา ที่ปรึกษาชมรมวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564   กองพัฒนานักศึกษา  โดยนางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ คือ นายเอกราช นารีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ารับทุนการศึกษาประเภททุน 76 จังหวัด หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,500 บาท  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 3 ก.ย. 64 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี  ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร รับมองถุงปันสุข จำนวน 200 ชุด จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และสมาพันธ์นักศึกษา มรภ.ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้นำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี”

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่องจาก ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 31 ส.ค. 64 เพื่อให้การบริหารงานกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามประกาศ มรสน. เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบงาน ในการนี้มีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น

เผยเเพร่เมื่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ได้อย่างมีความสุข
     โดย ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นตามประกาศ  ส่งตัวเเทนติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 –  8  กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ
2.  สำเนาบัตรนักศึกษา  1  ฉบับ

Click to access -1.pdf

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเจลแอลกอฮอล์ “ราชภัฏสกลนครปันสุข”

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2564  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำเจลแอลกอฮอล์ ราชภัฏสกลนครปันสุข” จัดขึ้นโดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้  โครงการเสริมสร้างความรัก สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่พลเมืองภายใต้สังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประจำปีการศึกษา 2564   วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
  2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทาง   ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม
  3. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาและคนในชุมชน

โดยจะนำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ชุมชน และครอบครัวของนักศึกษาที่ขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเจลแอลกอฮอล์ “ราชภัฏสกลนครปันสุข””

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)  ใน วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดย การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านกิจการนักศึกษาจากทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาด้านกิจการ อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)”

กองพัฒนานักศึกษานำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  และนายนิรุตย์ วิชาชาติ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 29  ในโอกาศนี้ พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการรับรู้ เป็นจิตอาสา และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้รับทราบ และได้เข้าร่วมทำกิจกรรม สร้างเครือข่ายเยาวชนที่ดีในสถานศึกษาต่อไป

โดยมีการการอบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  การเสริมสร้างการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม มีหัวใจจิตอาสา ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามมาตรการ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ทั้งนี้นักศึกษาได้เดินทางมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สนาม ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รพ.สนามภูพานเพลส เติมสิ่งของตู้ปันสุข มทบ.29 และรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ “การป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมมอบสิ่งของให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่ายกฤษณ์สีวะรา  หลังจากผ่านการอบรม นักศึกษาทุกคน ได้รับ-มอบใบประกาศเกียรติบัตร สำหรับการการอบรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษานำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564”