กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฯเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ส่ง นางสาววนิดา ชนะพันธ์  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ในกลุ่มสถาบันการศึกษาขนาดกลาง

กองพัฒนานักศึกษา : หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่”

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 เมษายน 2565 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่” และ รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 13213 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เข้าอบรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งในด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถเชิงบริหารจัดการ ทัศนคติและกรอบความคิด ซึ่งมีหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่””

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาเรียม ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระศรีสุลาลัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี สวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวมพระชนมายุ 63 พรรษา กับ 11 วัน เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ 25 ปี 7 เดือน 23 วัน
ในปี พ.ศ. 2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคัดเลือกนักศึกษา เพื่อส่งคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล  กองพัฒนานักศึกษา โดย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดประชุมคัดเลือกนักศึกษา เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคัดเลือกนักศึกษา เพื่อส่งคัดเลือกเยาวชนดีเด่น”

กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสกลนครมิลค์คัพ ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล “สกลนครมิลค์คัพ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่10 มีนาคม 2565 ณ โรงยิมส์หลังเก่า  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสกลนครมิลค์คัพ ประจำปี 2565”

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าวขึ้นระหว่าวันที่ 1 ก.พ. – 6 มี.ค. 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญกองข้าวของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : โครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 4”

กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าครามในงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 18.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร สมาคม และประชาชน เดินแบบผ้าไทย ในงานรวมน้ำใจไทยสกล ปี 2565 ณ เวทีกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  โดยมหาวิทยาราชภัฏสกลนครได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.วินิธา พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเดินแบบในครั้งนี้
** จังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยจัดให้มีการเดินแบบในงานรวมน้ำใจไทยสกล ปี 2565 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสกลนคร ที่มีการนำภูมิปัญญาของคนสกลนคร มาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครมีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมครามมาแต่โบราณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสกลนคร และให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สากลได้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย พร้อมทั้งกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้กลุ่มทอผ้าของจังหวัดสกลนครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าครามในงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2565”

กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอน และนักกีฬาดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ที่เสียสละเวลาฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และดูแลนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเสื้อสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา”

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ”

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น3 อาคาร  20  งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยการประชุมครั้งนี้มี นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์  อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา : โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์”