การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์  ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 จึง […]

Read more

ตารางปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2559

ตารางตารางปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2559 วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการเตรีย […]

Read more

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ ประเภทโควต้า(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ ประเภทโควต้า(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี) ปีการศึกษา 2560

Read more

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุย ปริญญาบัตร ปี 2559

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุย ประจำปี 2559 ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับ  สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสกลนคร  ขอเชิญชวน คณาจารย์  บุคลากร  และนัก […]

Read more