การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์  ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญฯในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559  โดยจัดส่งแบบประวัติพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 6 ชุด  แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ภายในวันที่  25 พ.ค. 2559 (เพิ่มเติม…)

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี  ให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมส่งโครงการเข้าแข่งขัน (เพิ่มเติม…)

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุย ปริญญาบัตร ปี 2559

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุย ประจำปี 2559 ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 เเละชำระเงินได้ที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1

-ลงทะเบียนที่นี่ http://reg.snru.ac.th

(เพิ่มเติม…)

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับ  สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสกลนคร  ขอเชิญชวน คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ โถงล่างอาคาร 13  ตั้งแต่เวลา  08.00  – 15.00 น. (เพิ่มเติม…)