ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัด การประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 โดยได้ปรึกษาหารือการตั้งงบประมาณของแต่ละฝ่ายในจัดการแข่งขันกีฬา

พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ภาค กศ.ป. เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1pQ5LqKVxGy7mkbxxcWKjU15SBTpajvyE?usp=sharing

รณรงค์การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสอบ

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสอบ” วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ หอพักเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัย โรงอาหาร ห้องสมุด และหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #ดีลไม่ดื่มไม่ลืมสอบราชภัฏสกล #งดเหล้าช่วงเข้าสอบ

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100094271115877&set=a.169041406248229

ภาพบรรยากาศ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยเเพร่เมื่อ

 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่อมเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอิทนิล อาคาร 20 ชั้น 1 นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  นางสาวบุษกร  ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มาให้การตรวจเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่พูดคุยและให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุนฯอย่างใกล้ชิด

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/16xnUJsdGcjGxa4drS7PWH0lBVIqDHMbA?usp=sharing

โครงการอบมรมภาษามือไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

เผยเเพร่เมื่อ

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 โดยมี ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมของนักศึกษาพิการทางการได้ยินมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับนักศึกษาพิการทางการได้ยินได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ เขาวงศ์ ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษามือในหมวดต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติภาษามือและแต่งประโยคสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาพิการทางการได้ยินจากศูนย์ DSS

กิจกรรม Big Cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณที่ กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณอาคาร 20 และส่วนของรอบๆบริเวณ หอพักนักศึกษา 

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=act.sdd.snru.ac.th&set=a.620481456895474

กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญอาคาร 20 ประจำปี 2566

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องสมุด อาคาร 20 ชั้น3

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=act.sdd.snru.ac.th&set=a.620481456895474

นักเรียนทุนพระราชทาน รับมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี ร่วมให้การมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://drive.google.com/drive/folders/1EOLvskZA6OljpGgE3IuOWLif4VSo67q0?usp=sharing