การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3  กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้แนวคิดการเกี่ยวกับการเรียนและการดำเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1XzOt0c5TUTuE7rPEYRInEWaRZQb7AHCk?usp=sharing

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

➡  💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

📌 สแกนไฟล์เอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์และนำส่งใน  💡 ลิ้งค์ส่งใบสมัคร

หรือนำส่งเอกสารได้ที่

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ


อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566”

ร่วมต้อนรับ เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กอช

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566  กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมต้อนรับและหารือแนวการการให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่องการออมเงิน ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20 ชั้น 1

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  >> https://drive.google.com/drive/folders/1iKhwHT5g3ol3_nctqBQZZh7rb2z5btTe?usp=sharing

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และเป็นการเตรียมการคัดกรองสุขภาพให้นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>  https://drive.google.com/drive/folders/1cQDqVOyXwkPx38KsG5o-hFnxjWJa9VB7?usp=sharing

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

 


 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรม “อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม”

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และ อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ ๘- ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเกล้า รองอธิการบดี ได้นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ.ครั้งที่๒/๒๕๖๖ Student Development Paradigm Shift พร้อมกันนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านงานกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1VHby9NML-UeizMRKyViHu4sWp-x_rUDn?usp=sharing

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร https://drive.google.com/drive/folders/1_ZwFRN4Amuum9iX67jMkYMLi4N_x0tWw?usp=sharing

สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา และนายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุน ตลอดจนการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ