หัวข้อข่าว

BN-new year

BN-nogift

BN-ต้านโกง

BN-งดของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

BN-รับสเด็จ

BN-รับปริญญา65-1

📌ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ◾️งดการจัดกิจกรรมใช้เสียงในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 20 ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ส.ค.65

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ “นักศึกษาดี มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด 2565″”

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2565