หัวข้อข่าว

📌ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ◾️งดการจัดกิจกรรมใช้เสียงในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 20 ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ส.ค.65

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ “นักศึกษาดี มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด 2565″”

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

📌ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ◾️งดการจัดกิจกรรมใช้เสียงในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 20 ตั้งแต่วันที่ 4 – 27 ก.ค.65

📌ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา”คนดี มีจิตสาธารณะ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

BN-งานอนามัย2

BN

bg-งดสูบบุหรี่โลก