“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566”

📢🎉🎉ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 👩‍🎓🧑‍🎓
ในกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566”
📌วันที่ 8 มีนาคม 2567
⏱เวลา 09.00 น. -12.00 น.
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

🌈ในบรรยากาศของการแสดงความยินดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ และผองพี่น้องชาวราชภัฏสกลนคร

💢รับฟังการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ รัชเขต วีสเพ็ญ นักพูด 100 ล้านวิว เจ้าของแฟนเพจ “รัชเขต Academy”

📸และร่วมบันทึกภาพแห่งความยินดีกับว่าที่บัณฑิต

มาร่วมสร้างความประทับใจชีวิตของนักศึกษาด้วยกัน👨‍🎓✨
#SNRU #congratulations #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2566 

กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนชมรมนักศึกษาในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติส่งเอกสารจัดตั้ง/ต่ออายุชมรม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566  โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร 20 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 20


ดาวน์โหลดเอกสารจัดตั้ง/ต่ออายุชมรม โดยสแกนคิวอาร์โค๊ดในภาพ หรือคลิ๊กดาวน์โหลดที่ลิ้งค์นี้ >> https://drive.google.com/…/12qGYXjYBpjBLQwt-fYrKlTcz…
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0821038582 พี่เกม หรือทักแชทเพจงานส่งเสริมฯได้เลยครับ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

➡  💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

📌 สแกนไฟล์เอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์และนำส่งใน  💡 ลิ้งค์ส่งใบสมัคร

หรือนำส่งเอกสารได้ที่

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

➡  💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

📌 สแกนไฟล์เอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์และนำส่งใน  💡 ลิ้งค์ส่งใบสมัคร

หรือนำส่งเอกสารได้ที่

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ


(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

► นักศึกษาต้องปฏิบัติตน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร
2. ไปรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารพิจารณาผ่อนผันทหารไปแล้ว ประธานกรรมการตรวจเลือกจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารทุกปี จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผัน
4. ผู้ขอผ่อนผันทหาร ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือกทหาร มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

(เพิ่มเติม…)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📢วันที่ 18 มีนาคม 2566 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
❤️พบกับบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง กิจกรรมบรรยายพิเศษ และกิจกรรมถ่ายภาพทำเนียบรุ่น
🟢กำหนดการ
08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าหอประชุม
09.00 น.-09.30 น. อธิการบดี และผู้บริหาร ม.ราชภัฏสกลนคร นายกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท
09.30 น.–10.30 น. บรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่
ประสบความสำเร็จ” โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลในให้กับนักศึกษา
10.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมถ่ายภาพทำเนียบรุ่น และการร่วมแสดงความ
ยินดีจากองค์การบริการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ
นักศึกษารุ่นน้อง
🟢การแต่งกาย นักศึกษาหญิง
– ชุดนักศึกษาหญิงแบบพิธีการ
– ชุดนักศึกษาหญิงแบบพิธีการ สวมครุยทับ
🟢การแต่งกาย นักศึกษาชาย
– ชุดนักศึกษาชายแบบพิธีการ
– นักศึกษาชายชุดขอเฝ้า สวมครุยทับ
***มีบริการชุดครุย และชุดขอเฝ้า ราคาพิเศษ จากร้านโชติพันธุ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่อาคาร 20*** 🔗ลิงก์จองชุด https://reg.snru.ac.th/list
***การซื้อ หรือ เช่าชุดครุย ชุดขอเฝ้า ตามความสมัครใจของนักศึกษา***
🟢การถ่ายภาพทำเนียบนักศึกษา
-ถ่ายภาพตามสาขาวิชาของตนเอง
-การจองภาพเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา
🟢ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม /สั่งจองชุด&สั่งจองภาพ 🔗https://reg.snru.ac.th/list