ซ้อมรับปริญญา

เรียน  ผู้บริหารและคณาจารย์ ทุกท่านด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕7 – 2558  ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลาประมาณ ๐๘.๔๕ น. และร่วมพิธีปิดการฝึกซ้อม ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 11.45 น. และเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.ข้อมูลลงเว็บไซต์-เชิญร่วมเป็นเกียรติ