กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับ  สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสกลนคร  ขอเชิญชวน คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต  ในวันศุกร์  ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560   ณ โถงล่างอาคาร 13  ตั้งแต่เวลา  08.00  – 15.00 น.

บริจาคเลือด