ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 838 เข้าชม

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประกวดระดับประเทศ  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Full Screen