BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต

เผยเเพร่เมื่อ 530 เข้าชม

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สำหรับนักศึกษากู้ยืมฯ

จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 10 ชั่วโมง  ในกรณีบริจาคเลือดผ่าน