BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สำหรับนักศึกษากู้ยืมฯ จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 10 ชั่วโมง  ในกร […]

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

หน่วยหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพัก วันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ […]

Read more

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564  หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จ […]

Read more