กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สำหรับนักศึกษากู้ยืมฯ

จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 10 ชั่วโมง  ในกรณีบริจาคเลือดผ่าน

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

หน่วยหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพัก วันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ หอพักกันเกรา และวันที่ 17 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ หอพักราชพฤกษ์ หอพักเอราวัณ วันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครการจำนวน 120 คน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถจักรยานยน์ ลานจอดรถยนต์ สนามเด็กเล่น และแนวรั้วหลังหอพัก

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564  หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ  ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์หน้าหอพักกันเกรา  และหอประชุมจามจุรี 2  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการหอพักใน และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม การเรียนรู้วิศวกรสังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมกับนักศึกษาหอพักในเพื่อให้มีทักษะเป็นวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป (เพิ่มเติม…)