กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

หน่วยหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพัก วันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ หอพักกันเกรา และวันที่ 17 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ หอพักราชพฤกษ์ หอพักเอราวัณ วันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครการจำนวน 120 คน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถจักรยานยน์ ลานจอดรถยนต์ สนามเด็กเล่น และแนวรั้วหลังหอพัก