กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด […]

Read more

ปฐมนิเทศ น.ศ. หอพักใน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 6-7 พ.ค. 2567 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด […]

Read more

ปชส.นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2 […]

Read more