นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นายวุฒิชัย ไชยพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นำนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช่วยงานให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19”

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสวมเสื้อขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหน้าอาคาร กองพัฒนานักศึกษา อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”