หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมมอบหมายงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบมเชิงปฏิบัติการ Upskills ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคม

ประชุมคณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่42 ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แสดงความยินดีกับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสมาชิกสภานักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร