ประกาศแจ้งการต่ออายุชมรม / จัดตั้งชมรม 2563

ชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษาที่ประสงค์จัดตั้งชมรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่ออายุ / จัดตั้งชมรมได้ที่

>>>หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษาล่าสุด<<<

กำหนดส่งเอกสาร ภายใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

และกำหนดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเพื่อให้ชมรมได้รับสมัครสมาชิกเพิ่ม

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563  (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เพิ่มเติมติดต่อ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์  (อาคาร 20 )

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่ : สวนราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรม : ปลูกต้นไม้
บันทึกภาพถ่ายโดย : นายธนวัฒน์ วงศ์ประทุม ( หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ – องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ) (เพิ่มเติม…)

ประชาสัมพันธ์การจอดรถ อาคาร 20 กองพัฒนานักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคาร 20 ทุกท่าน

ลานจอดรถในร่มใต้ และ ด้านหลังอาคาร 20 เปิดให้บริการแล้ว

มีที่จอดรถจักรยานยนต์กว่า 300 คัน ที่จอดรถยนต์กว่า 60 คัน

(งดจอดบริเวณด้านหน้าอาคารกันนะครับ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนรับโล่รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และชมรม SNRU รักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นรับรางวัลระดับโล่เงิน โดยเป็นชมรมที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้จัดโครงการการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและจตุรมิตร
“กิจกรรมกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด”ประจำปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมกีฬาเปตองจังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้
🏆ประเภททีมคู่หญิง
🥇ชนะเลิศ ทีมพังโคน
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมร่มไทร 2
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร่มไทร 1
และ ทีมเฟอร์เฟค
🏆ประเภททีมคู่ชาย
🥇ชนะเลิศทีมเฟอร์เฟค
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร่มไทร
และทีมเฟอร์เฟค 3

(เพิ่มเติม…)

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อม มอบน้ำดื่มสนับสนุนการดำเนินงาน  วันที่ 28 ธันวาคม 2563  ณ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร
ขับขี่ปลอดภัย ด้วยการ ดื่มไม่ขับขี่ สวมหมวกนิรภัย / คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ ตลอดจนใช้ความเร็วที่เหมาะสมพร้อมรักษากฎระเบียบวินัยจราจร

(เพิ่มเติม…)