หัวข้อข่าว

ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา 2566

รณรงค์การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสอบ

งานนิทรรศการวิศวกรสังคมสร้างสรรค์

โครงการเสริมสร้างพื้นฐานคุณลักษณะไทยที่พึงประสงค์

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย

โครงการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่น ที่4

โครงการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี2566

พิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู”