กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อม มอบน้ำดื่มสนับสนุนการดำเนินงาน  วันที่ 28 ธันวาคม 2563  ณ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร
ขับขี่ปลอดภัย ด้วยการ ดื่มไม่ขับขี่ สวมหมวกนิรภัย / คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ ตลอดจนใช้ความเร็วที่เหมาะสมพร้อมรักษากฎระเบียบวินัยจราจร