กิจกรรมกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้จัดโครงการการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและจตุรมิตร
“กิจกรรมกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด”ประจำปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมกีฬาเปตองจังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้
🏆ประเภททีมคู่หญิง
🥇ชนะเลิศ ทีมพังโคน
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมร่มไทร 2
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร่มไทร 1
และ ทีมเฟอร์เฟค
🏆ประเภททีมคู่ชาย
🥇ชนะเลิศทีมเฟอร์เฟค
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร่มไทร
และทีมเฟอร์เฟค 3