ประชาสัมพันธ์การจอดรถ อาคาร 20 กองพัฒนานักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคาร 20 ทุกท่าน

ลานจอดรถในร่มใต้ และ ด้านหลังอาคาร 20 เปิดให้บริการแล้ว

มีที่จอดรถจักรยานยนต์กว่า 300 คัน ที่จอดรถยนต์กว่า 60 คัน

(งดจอดบริเวณด้านหน้าอาคารกันนะครับ)