พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเนื่องในวันราชภัฏ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ม.ราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ […]

Read more

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิศวกรสังคม

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564       […]

Read more

กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาว วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ วันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดหน […]

Read more

มรสน.ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม

มรสน.ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม : เมื่อวันที่(18 พค. 64) ณ ห้องประชุมอินทนิล  อาคารอเนกประส […]

Read more