หัวข้อข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่42 ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แสดงความยินดีกับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสมาชิกสภานักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

นักศึกษาวิศวกรสังคม มอบป้ายเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา soft skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร