กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสวมเสื้อขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหน้าอาคาร กองพัฒนานักศึกษา