การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

เผยเเพร่เมื่อ 132 เข้าชม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายไกรราศ แก้วดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 มีวาระเรื่อง การชี้แจงแนวทางคณะกรรมการชุดใหม่ การรับรองการประชุมครั้งที่ 2/2563 ระเบียบมหาวิทยาลัย กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา 2563 พิจารณาคัดเลือกตัวเเทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา  โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทั้งแบบห้องประชุม และระบบประชุมออนไลน์