กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาว วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ วันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดหนุ่มสาววิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร🎉 SNRU SOCIAL ENGINEERING IDOL 2020 ในงานมหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่ 12 หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง” ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร