กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” และถ่ายทอดสู่แม่ไก่ ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 2 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” และถ่ายมทอดสู่แม่ไก่ ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุย และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มผู้นำนักศึกษา ทั้ง 6 คณะเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 ม.ราชภัฏสกลนคร