มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต

24 ก.พ. 64 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และ รพ.ศูนย์สกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 13 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 387 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 100,000 ซีซี