พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเนื่องในวันราชภัฏ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ม.ราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายใน และผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ (14 กุมภาพันธ์) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 13 ม.ราชภัฏสกลนคร