กีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 21 “ราชพฤกษ์เกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 21 “ราช […]

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ […]

Read more

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่ 43

กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเก […]

Read more