นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นายวุฒิชัย ไชยพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นำนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช่วยงานให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสกลนคร