ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2565

เผยเเพร่เมื่อ 322 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมอินทนิล  กองพัฒนานักศึกษา  โดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชายชายโขง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  หัวหน้างาน  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ  เพื่อรายงานและติดตามโครงการกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  และการรับฟังกรอบและแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของกองพัฒนานักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น