กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 1 – 15 กรกฎ […]

Read more

สอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้ […]

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 1/2567

11 มิ.ย. 67 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภ […]

Read more