หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดวีดีโอสั้นและการอบรมเยาวชนฯ

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำการศึกษา 2565