กิจกรรม Big Cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณที่ กองพัฒนานักศึกษารั […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญอาคาร 20 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องสมุด อาคาร 20 ชั้น3

Read more

กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์โควตากิจกรรมดี กีฬาดี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรมดี และกีฬา […]

Read more