โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพ […]

Read more

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วิธีการสมัคร 📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร ➡ โครงการทุนการศึ […]

Read more

การประเมินและคัดเลือก นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ม.ราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขต […]

Read more