ร่วมต้อนรับ เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กอช

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566  กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมต้อนรับและหารือแนวการการให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่ […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20  กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและ […]

Read more