กิจกรรม Big Cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณที่ กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณอาคาร 20 และส่วนของรอบๆบริเวณ หอพักนักศึกษา 

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=act.sdd.snru.ac.th&set=a.620481456895474