การถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสัตติวงศ์ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกัน
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมมหาวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแต่งกายชุดนักศึกษา (ไม่ติดริบบิ้นหรือแถบสีดำ)