แจ้งผู้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้น นำส่งลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 

ให้ผู้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้น ที่ยื่นกู้ค่าเทอมให้นำใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ในวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง กยศ.อาคาร 20 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรณีฝึกงาน/ฝึกสอน สามารถส่งพัสดุมาได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 042970163 รหัสไปรษณีย์ 47000
** ให้ผู้กู้ยืมลงชื่อในใบลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยก่อนส่ง**