ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ลงทะเบียน https://forms.gle/9kKNVEEfDkJRMM1u5
รายละเอียด
– นักศึกษาผู้กู้ยืม
นับ 24 ชั่วโมงจิตอาสา กรณีบริจาคผ่าน
นับ 3 ชั่วโมงจิตอาสา กรณีความเข้มข้นเลือดไม่ผ่าน
– นักศึกษาทั่วไป
นับ 3 ชั่วโมงหน่วยกิตกิจกรรม