การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดการขอผ่อนผันฯ 2567

Full Screen