โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา โดย หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา ณ บริเวณสนามกีฬาในร่ม (โดม) หอพักกันเกรา หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยหน่วยหอพักนักศึกษาได้นำนักศึกษา จำนวน 733 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณมหาวิทยาลัย 

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2024