สอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
📌ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT
❌นักศึกษาเทียบโอนให้เข้าสอบรอบปี3นะครับ❌
📍ภาคเช้า เวลา 08:30 – 12:00
น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍ภาคบ่าย เวลา 13:00 – 16:30
น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
📚สำหรับห้องสอบสามารถดูได้ในใบแนบได้เลยครับ📚
🚨หมายเหตุ: ✏️ให้นักศึกษานำปากกา ดินสอ2B และยางลบมาในวันสอบ
📢สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้รอฟังประกาศจากทางคณะครับ📢
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานงานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์อาคาร 11 ชั้น4 โทร 042-970037 หรือเพจ Language Center and International Relations Division in SNRU