ปฐมนิเทศ น.ศ. หอพักใน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 6-7 พ.ค. 2567 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการบริหารงานหอพัก กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่จากงานสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพบปะนักศึกษาใหม่ ผู้เข้าพักหอพักในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักแนวทางปรับตัวเข้ากับเพื่อน สถานที่และระบบการเรียนใน มหาวิทยาลัย ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหอพักใน การร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อปรับตัวอยู่ในหอพักในอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.460423966562521