มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรม นศ. ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ มทบ.29

                   วันที่ 21 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  และผู้นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรม นศ. ระดับอุดมศึกษา  โดยมี  พ.อ.ชลรบ ชำนาญพล รอง เสธ.มทบ.29  และกำลังพลของ มทบ.29 เข้าร่วมกิจกรรมรวม 40 คน เพื่อสร้างความผูกพัน ระหว่างหน่วยงานองค์กร กับสถานศึกษาอย่างดียิ่ง และจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน อย่างต่อเนื่องต่อไป