กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจามจุรี 1และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

📸มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2024