กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

วันที่ 25-27 ส.ค.63 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามารับบริจาคโลหิต และภายในระยะเวลา 3 วัน มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บริจาคโลหิต จำนวน 789 คน ได้โลหิต 315,600 ซีซี. นอกจากนี้ผู้ร่วมบริจาคอวัยวะ 49 คน และบริจาคดวงตา 49 คน