พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 ก.ย.63 ม.ราชภัฏสกลนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารรักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และ “ตราพระราชลัญจกร” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”