ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี 2560

กองพัฒนานักศึกษาขอประกาศหลักเกณฑ์วัธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2560

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่    >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

Full Screen

Full Screen