กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 429 เข้าชม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการรณรงค์เก็บถุงพลาสติก กล่องโฟม เศษกระดาษและขยะบริเวณพื้นถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร