เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานในหัวข้อ การประกวดคลิป TikTok สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

เชิญชวนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ในหัวข้อ การประกวดคลิป TikTok สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 5 หัวข้อ ระยะเวลาโพสต์ครั้งละ 2 สัปดาห์