ขอเชิญชวน ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

เอกสารรายละเอียดและใบสมัครตามประกาศประชาสัมพันธ์

Full Screen