ปชส.นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา : เคยกู้ยืมมาแล้วจากสถานศึกษาเดิม
ประเภทรายใหม่ : ยังไม่เคยกู้ยืมเลย
สามารถติดตามข่าวสารได้ในกลุ่ม
FACEBOOK : กยศ.รายเก่าย้ายฯและรายใหม่ 2567 SNRU