เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท โดยมีวัตถุเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามประการประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

Full Screen