ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้นักศึกษาหลายร้อยคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้  

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมตามที่ได้ทำการสำรวจก่อนหน้านี้  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้  มารับเงินช่วยเหลือในวันที่  11  ตุลาคม  2560  เวลา 15.00 น.

โดยให้นักศึกษามารายงานตัวในเวลา 14.00 น. ณ อาคาร 19 ห้อง 212

เอกสารหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือ – สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ มาด้วย

Full Screen