ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสรุปการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560″

เผยเเพร่เมื่อ 521 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสรุปการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560″ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร