พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ 580 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม ราชภัฏ และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ราชภัฏ หมายคามว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร